Thuis > Atlas Grensmaas > geulen in de weerd
Atlas GrensmaasGeulen in de Itterense Weerd
situatie van voor de afgraving.
Rood is hoog, blauw is laag op deze hoogtekaart van Borgharen en Itteren. (bron: AHN)
Als de Maas de weerden bij Borgharen en Itteren overstroomt, treedt het water uit de wassende Maas over de randen van de rivier, en stroomt de breedte in. De rivier eord dan breder, en het water op de weerden gaat langzamer stromen. Als water langzamer stroomt gaat het sediment afzetten: de weerden krijgen er een sliblaagje bij.

Maar ooit moet al dat water weer terug de rivier in. In het noorden van de Itterense Weerd was voor de afgraving een lage plek, waar ook de Geul in de Maas uitstroomde. Al het water uit de weerden trok naar dat lage punt toe. Het water ging harder stromen, en sleep in de loop der jaren hoogwatergeulen uit. Vandaar dat er op dat punt een waaier van geulen bij elkaar kwam.
hoogtekaart met geulen

Op de topografische kaart van 1949-1954 staan de waaiervormige geulen in het bovenste stuk van de Itterense Weerd als steilranden aangegeven. Bij laagwater stonden ze droog, bij hoogwater trokken ze het water uit de weerd terug naar de Maas.


Nu een groot deel van de Itterense Weerd is afgegraven, zal zich in de loop der tijd een nieuw patroon gaan ontwikkelen.auteursrechten: kadaster/topografische dienst
itterense weerd 1950

Europese Wildernis

--------------

Kaartverhalen

Activiteiten

Natuurlijke Processen

---------------