Thuis > Adviesbureau

Adviesbureau De Wildernis

Adviesbureau De Wildernis ontwikkelt projecten op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling in een modern, toekomstgericht perspectief. Projecten omvatten de planvorming, de begeleiding van de uitvoering, en soms ook de beginperiode van het beheer.
De nadruk ligt op herstel van rivier- en beeksystemen, en op projekten met natuurlijke begrazing. Natuurontwikkeling staat niet op zichzelf, vandaar dat ook andere functies die een gebied moet vervullen gelijke aandacht krijgen. Functionele combinaties met bescherming tegen overstroming, bevordering van recreatie en ecotourisme, produktie van ecologisch vlees, scheepvaart geven de plannen een solide maatschappelijke basis.

Adviesbureau De Wildernis is zo groot of zo klein als een project vereist. De kern van het bureau wordt gevormd door drs Willem Overmars, landschapsarchitect, die een zeer uitgebreide ervaring heeft op het gebied van water- en landmanagement, cultuurhistorie, natuurontwikkeling en op het terrein van ruimtelijke ordening en projectorganisatie.

Voor een project wordt in samenwerking met andere bureaus of organisaties een deskundig team samengesteld waarin alle nodige disciplines zijn vertegenwoordigd.

Het bureau Wildernis heeft deelgenomen/ neemt deel aan projecten in Nederland, Duitsland, Vlaanderen, Wallonie, Frankrijk, Oekraine en Letland.

Natuur en biodiversiteit hebben natuurlijk een eigen intrinsieke waarde. Dat is de plechtige, ernstige kant van het onderwerp. Dat zijn overwegingen van het verstand en van verantwoordelijkheid.

Maar natuur moet ook een plaats hebben in de eigentijdse samenleving, er moet van genoten worden.
Pas als de natuur van het eigen land beleefd mag worden, zal het tot de harten van de mensen doordringen, en zullen mensen er echt vanuit hun gevoel waarde aan hechten.


Reliëfvolgende ontkleiing Millingerwaard
Concept uit Plan Ooievaar.

Vissende schollevaars op de Allier
Referentie voor het Plan Grensmaas

Natuurontwikkeling langs de Grensmaas: stroomversnelling Meers.
Er moet wel genoten en gelachen kunnen worden
.

 

Europese Wildernis

--------------

Kaartverhalen

Activiteiten

Natuurlijke Processen

---------------

Adviesbureau

Ontwerp groot

Restauratie

Ontwerp klein

Onderzoek

intern

Bibliografie

Curriculum