Thuis > Adviesbureau > Overzicht
Overzicht ontwerpen
De meeste ontwerpen zijn in teamverband gemaakt,
oa in de volgende verbanden:
Stichting ark (1990 tot 2000)
Stroming bv (1990 tot 2001)
als adviesbureau de Wildernis (na 2001)

Studie Willem Overmars:
Kunstgeschiedenis, Nijmegen / Utrecht
Afstudeeronderwerp: moderne architectuur :
stedebouwkundige geschiedenis van Stockholm 1940 - 1973
Bijvakken: sociologie en planologie.

1978 1989: werkzaam bij Staatsbosbeheer, inspectie landschapsbouw.
Ruilverkavelingen en regionale planning, nadruk op Gelderland

Erkend als Tuin- en Landschapsarchitect op basis van praktijkervaring.

1984: Plan Ooievaar, de Toekomst van het Rivierengebied
Meinerswijk, Arnhems Heerlijkheid
Beuningse uiterwaarden
Millingerwaard (in het veld)
Lobberdense waard
Rijnstrangen
Loowaard
Uiterwaarden Deventer
Kleine Gelderse Waard
Roswaard
Stad en Natuur in het Ijmeer

Toekomst voor een Grindrivier (Maas Maastricht-Maaseik)
Toekomst voor een Zandrivier (Maas Maaseik-Maaswaalkanaal)
Beneden Geuldal
Bergen bij de Bron (Ardennen)
in het veld:
Kleine Weerd,
Koningssteen
Meers
Voorlopig Ontwerp Grensmaas
waterpark Bosscherveld
Lake Pape
Natuurlijke begrazing
Winterbedverruiming Maascorridor
Beekdalontwikkeling Beneden Jeker

Kruibeke - Basel - Rupelmonde: zoetwatergetijdegebied

voor WWF:
Changing views, changing estuaries: evaluation of the planning of the Dutch Flemish estuary
Levende Rivieren
Meegroeien met de Zee
Terugkeer van de Steur
Nieuw Rotterdams Peil
A vision for the Danube Delta, Ukraine
The Danube Delta, a natural Gateway to Europe

Europese Wildernis

--------------

Kaartverhalen

Activiteiten

Natuurlijke Processen

---------------

Adviesbureau

Ontwerp groot

Restauratie

Ontwerp klein

Onderzoek

intern

Bibliografie

Curriculum