Thuis > Adviesbureau > Schoonoord
|   Onderzoek  |   Kaarten  |   kaarten2  |   Paden  |   Structuur  |   Plan  |   fase 1  |  
Park Schoonoord Zeist

Herstelplan park Schoonoord, Zeist
2005-2008

Adviesbureau De Wildernis heeft zich in het verleden ook met herstel en beheer van historische parken bezig gehouden, samen met Trudi Woerdeman van Adviesbureau De Warande.

In 2006-2007 is er in opdracht van het WWF en de Stichting Het Utrechts Landschap, en met steun van de Provincie Utrecht gewerkt aan de uitvoering van het herstelplan van het landgoed Schoonoord in Zeist, in de Stichtse Lustwarande. Er wordt samengewerkt met adviesbureau SmitsRinsma voor de technische aspecten, en met landmeetkundig Adviesbureau Meet voor de opmetingen.

Er is een herstelplan opgesteld, waarin de uitgangspunten van het herstelplan staan uitgewerkt. Dit kan neergeladen worden als een pdf-bestand.

In december 2006 is het herstelplan gereed gekomen.

herstelplan V7 02-12-2006A3-formaat plankaarten V4:
behorend bij tekst Versie 7)

paden V4
bos V4
water V4
zichten V4

Uitgangspunten herstelplan:
- herstel van de ruimtelijke structuur en het padenplan van 1825, met wijzigingen ca 1910
- modernisering van dit plan om dit aan de huidige omstandigheden en gebruik aan te passen
- opzetten van de grondwaterstand na een hydrologische studie ism Hydron
- oude bomen oud laten worden
- in de oude bosquetten werken met natuurlijke verjonging (es, berk) en plenterkap
- inpassing van de moderne gebouwen in de oude structuur
- geschikt maken van het WWF-gebouw voor holenbroeders en holbewoners (advies Herman Limpens)
- bevorderen van kwel in het lage deel van het landgoed
- uitgekiende combinatie van historische begrazing en natuurontwikkeling door jaarrondbegrazing op de natte weilanden.
- optimaliseren van het gebied voor natuur door het tot expressie brengen van de overgang heuvelrug-rivierdal, kwelwater, natuurlijke verjonging, gevarieerde ruimtelijke structuur. Extra aandacht voor reeen en vleermuizen.


Opmeting door een landmeter van het kadaster van het Landgoed Schoonoord in Zeist, 1825.
(klik op de kaart voor een grotere versie)

Projectie van de moderne gebouwen van de school en het IVO-WNF-gebouw over het park van 1825.
(klik op de kaart voor een grotere versie)

 

Europese Wildernis

--------------

Kaartverhalen

Activiteiten

Natuurlijke Processen

---------------

Adviesbureau

Ontwerp groot

Restauratie

Ontwerp klein

Onderzoek

intern

Bibliografie

Curriculum