Thuis > Adviesbureau > Schoonoord > kaarten2
|   Onderzoek  |   Kaarten  |   kaarten2  |   Paden  |   Structuur  |   Plan  |   fase 1  |  
Untitled Document
Herstelplan park Schoonoord, Zeist
2005-2007
Analyse historische kaarten - 2
1957 - heden
   
In 1957 komen er grote veranderingen voor het park aan. Eerst wordt het IVO-gebouw neergezet, en een paar jaar later de eerste gebouwen van de Scholengemeenschap.
De volgende kaarten stammen allemaal uit het archief van "Bouw- en Woningtoezicht" van de gemeente Zeist.
 
  De bouw van het IVO gebouw 1957-1962

Ten behoeve van de voorbereiding van de bouw van het IVO-gebouw wordt de de bestaande situatie opgetekend, met een schets van de manier waarop het IVO-gebouw daarin geplaatst zal gaan worden.
Kennelijk is er in deze tijd een nieuwe opmeting van het park gedaan.

(kaart: gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht Zeist.Project: Insituut voor Veeteeltkundig Onderzoek Zeist. Juli 1957. Blad no 6-links)

Klik op de afbeelding voor een grotere versie
printversie
Verloop van de paden vergeleken met de kaart van 1826 .
Opvallend is in ieder geval dat er wel degelijk een pad liep over de dam tussen het gebouw en de lage weilanden.
(volgt)
   

Op dezelfde kaart is ook de ontworpen situatie, met het nieuwe padenverloop, het gebouw en de parkeerplaatsen te zien.

 

(kaart: gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht Zeist.Project: Insituut voor Veeteeltkundig Onderzoek Zeist. Juli 1957. Blad no 6-rechts)

Klik op de afbeelding voor een grotere versie
printversie
   

In 1960 wordt het ontwerp voor een rioolpersleiding getekend op een kaart van het hele noordelijke deel van het park. Het geeft een duidelijk inzicht in de situatie van het park op dat moment.

Zie overeenkomstige tekening bij Lyceum.

(kaart: gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht Zeist.Project: Insituut voor Veeteeltkundig Onderzoek Zeist. Onderdeel: Riolering. maart 1960. Blad 31-1

Klik op de afbeelding voor een grotere versie
printversie
vergelijk paden 1826-1960 (volgt)
   

Inrichting van het terrein bij het Ivo-gebouw, 1962

(kaart: gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht Zeist.Werk: Insituut voor Veeteeltkundig Onderzoek Zeist. Onderdeel: Terreinafwerking, wegaanleg, verlichting enz.. augustus1962. Blad 181

Klik op de afbeelding voor een grotere versie
printversie
   
  De bouw van het Openbaar Lyceum 1962

 

In 1960 wordt het nieuwe riool aangelegd dwars over het oude stukje bouwland bij het huis. Daarvoor is ook een situatietekening gemaakt, waarop de paden heel duidelijk zijn ingemeten. Zie overeenkomstige tekening bij IVO-gebouw.

kaart: Schoonoord verbindingsriool tussen Blikkenburgerlaan en Molenweg, Archief Bouw- en Woningtoezicht, Zeist.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie
printversie
   
Zelfde kaart uit 1960, maar (modern) ingekleurd.
Klik op de afbeelding voor een grotere versie
printversie
   

Omgeving School 1961

(kaart: gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht Zeist.Werk: Openbaar Lyceum te Zeist. Situatie bestaande toestand. Blad 10. februari 1961.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie
printversie
   

Omgeving School 1962

(kaart: gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht Zeist.Werk: Openbaar Lyceum te Zeist.Situatie nieuwe toestand. Wegaanleg en terreinriolering. febr 1962. blad 11

Klik op de afbeelding voor een grotere versie
printversie
   

 

(kaart: gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht Zeist.Werk: Openbaar Lyceum te Zeist. Hoofdgebouw en kolommenvleugel. Sousterrain. blad 1, detail: situatie bestaande toestand. febr. 1962)

Klik op de afbeelding voor een grotere versie
printversie
   

met brug en werkterrein op de 'graanakker'.

(kaart: gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht Zeist.Werk: Openbaar Lyceum te Zeist. Hoofdgebouw en kolommenvleugel. beganegrond.. blad 2, detail: situatie nieuwe toestand. febr. 1962)

Klik op de afbeelding voor een grotere versie
printversie
   

 

(kaart: gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht Zeist.Werk: Openbaar Lyceum te Zeist. Hoofdgebouw en kolommenvleugel. beganegrond.. blad 2A, detail: situatie nieuwe toestand. febr. 1962)

Klik op de afbeelding voor een grotere versie
printversie
   
   

Europese Wildernis

--------------

Kaartverhalen

Activiteiten

Natuurlijke Processen

---------------

Adviesbureau

Ontwerp groot

Restauratie

Ontwerp klein

Onderzoek

intern

Bibliografie

Curriculum