Thuis > Adviesbureau > Schoonoord > Paden
|   Onderzoek  |   Kaarten  |   kaarten2  |   Paden  |   Structuur  |   Plan  |   fase 1  |  
Schoonoord paden

Herstelplan park Schoonoord, Zeist
2005-2007
Analyse padenpatroon

Van het park Schoonoord is in de collectie van de Van De PollStichting een mooie oude kadastrale kaart van het landgoed bewaard.(zie pagina kaarten) Deze zijn warschijnlijk gemaakt door landmeter Adam Slits, die in 1826 Zeist kadastraal opmeette. Er is geprobeerd om deze kadastrale opmeting te digitaliseren, en in het veld te vergelijken met de bestaande situatie. Dit is gedaan in samenwerking met het landmeetkundig Adviesbureau Meet bv in Heteren.

Dezelfde kaart, maar met bovendien de huidige wegen en gebouwen ingetekend. Het blijkt dat door de verbreding van de Driebergseweg geen oude paden zijn aangetast. In de kaart van 1826 zijn de paden kennelijk ingeschetst. Ze kloppen globaal, maar niet helemaal. Aan de kant van de huidige nieuwbouw klopt het allemaal redelijk, maar bij de dam over de 'rivier'naar de school kwam de kaarttekenaar in de problemen. De loop van de paden als indicatie klopt wel, maar er zit een meter of 30 afwijking in !

De paden in het oostelijk deel van het park zijn op 7 februari 2006 ingemeten. Een groot deel van de  paden die op de kaart van 1825 voorkomen, zijn in het bos teruggevonden.

paden 1825
Kaart met de paden van het oostelijk deel van het park
Klik op de kaart voor een groter beeld  op uw beeldscherm. Klik hier om een bestand binnen te halen dat geprint kan worden.
oaden 1825 plus huidige situatie
Kaart met de paden van het oostelijk deel van het park incl. huidige wegen en gebouwen.
Klik op de kaart voor een groter beeld  op uw beeldscherm. Klik
hier om een bestand binnen te halen dat geprint kan worden.

Europese Wildernis

--------------

Kaartverhalen

Activiteiten

Natuurlijke Processen

---------------

Adviesbureau

Ontwerp groot

Restauratie

Ontwerp klein

Onderzoek

intern

Bibliografie

Curriculum