Thuis > Adviesbureau > Ontwerp
Bibliografie Ontwerp  

Delta
* Saeijs, Henk, Toine Smits, Willem Overmars and Daphne Willems, 2004.Changing Estuaries, Changing Views. Rotterdam-Nijmegen. ISBN 90-71756-49-1

Oekraine

* Chernichko, Joseph, Willem Overmars et al., Vision for the Danube Delta, Ukraine. Odessa 2003, in Engels en Russisch., in opdracht van WWF-DCPO Wenen. Brochure in Engels, Rusisch en Oekraiens.

Letland

* Overmars, W., A. Van Winden, Rene Meissner, Wouter Helmer en Gerard Litjens, 1998. Lake Pape, herstel van een Europese wildernis, natuurbeleving en werkgelegenheid. Studie in opdracht van WWF International. (Nederlandse en Engelse versie, studie natuurlijke begrazing ook in het Lets)

Vlaanderen

* Helmer, W., W. Overmars, 1999. Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Naar een vrij toegankelijk natuurgebied en vergroting van veiligheid. Uitgave van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Aminal, afdeling Natuur en het instituut voor Natuurbehoud. ISBN 90 74647 47 2

Stromende Berging

* Litjens, G., W. Helmer, A. van Winden & W. Overmars, 2000. Bergen van water, Waterbeheer als topsport. Bergen van Water is een bundeling van bestaande en nieuwe ideen over het waterbeheer in Nederland en de vier internationale stroomgebieden die ons watersysteem benvloeden. Het rapport is geschreven door bureau Stroming in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.

* Winden, Alphons van, Willem Overmars en Wim Braakhekke, 2003. Bergen bij de Bron. .Nijmegen.

* Winden, Alphions van, Willem Overmars en Wim Braakhekke, 2003. Stockage à la Source, Nijmegen.

* samenvattingen in Duits, Engels en nederlands.

Gelderland

* Bruin, Dick de, Dick Hamhuis, Lodewijk van Nieuwenhuize, Willem Overmars, Dirk Sijmons en Frans Vera. 1986.Plan Ooievaar, De Toekomst van het Rivierengebied. Arnhem

Helmer, W., W. Overmars & G. Litjens, 1990. Rivierenpark Gelderse Poort. Studie in opdracht van de Rijksplanologische Dienst. 111 p. Stroming bv. ISBN 9074647 057 (\u20ac10.21)

* Helmer, W., A. Klink, W. Overmars & G. Litjens, 1992. Levende Rivieren. Studie in opdracht van het Wereld Natuur Fonds. WNF-rapport. (N/E/D/Fr) ISBN 90 74595 01
4 bijlagen
- De Rijn, een broodmager ecosysteem met meer dan genoeg voedsel. A. Klink
-De Waal en de Winssense Waard. W. Overmars
-Rivierkundige aspekten van op grote schaal meestromende nevengeulen. Waterloopkundig Laboratorium, Hermjan Barneveld
-Nevengeulen langs de Nederlandse rivieren. W. Overmars
* Litjens, G., W. Helmer & W. Overmars, 1992. Loowaard en Kandia. Natuurontwikkeling door ontgrondende bedrijven Moorlag b.v. en Zilverschoon b.v. 32 p. Stroming b.v.
* Litjens, G., Helmer, W. & W. Overmars, 1993. Beheervisie uiterwaardpark Meinerswijk, gemeente Arnhem. Stroming bv. In opdracht van de Gemeente Arnhem, dienst Milieu en Openbare Werken. Dit rapport is te bestellen bij de dienst MOW, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem.
* Litjens, G., W. Overmars & W. Helmer, 1993. Een nevengeul in de Leeuwense Waard. Stroming bv, in opdracht van Delgromij nv. ISBN 90 74647 10 3
* Litjens, G., W. Helmer & W. Overmars, 1994. Natuur in de Schipperswaard; Steenfabriek Korevaar, Steenfabriek Schipperwaard te Echteld. Levende rivieren. Stroming bv. ISBN 90 74647 22 7
* Litjens, G., W. Helmer & W. Overmars, 1994. Zandrivier Waal; scheepvaartroute en levende rivier. Stroming bv. In opdracht van Rijkswaterstaat, directie Gelderland. ISBN 90 74647 20 0
* Litjens, G., W. Helmer & W. Overmars, 1994. Natuurlijke oevers Waalbochten. Stroming bv. In opdracht van Rijkswaterstaat, directie Gelderland. ISBN 90 74647 23 5
* Litjens, G., W. Helmer & W. Overmars, 1995. Inrichting Plasserwaard, deelplan natuurontwikkeling Noordoever Nederrijn. Stroming bv. Plan in opdracht van de Stuurgroep Noordoever Nederrijn. ISBN 90 74647 25 1
* Litjens, G., W. Helmer & W. Overmars, in samenwerking met Hydrologisch Adviesburo Klink en Hydrologisch Adviesburo Drs. A.C. Garritsen, 1996. Amerongse Bovenpolder en Elster Buitenwaard, deelgebieduitwerking Ontwikkelingsvisie Noordoever Nederrijn. Studie in opdracht van de Stuurgroep Noordoever Nederrijn. ISBN 9074647 34 0
* Litjens, G., W. Helmer, W. Overmars, A. Klink, A.C. Garritsen, 1996. Rosande en Doorwerthse Waard. Stroming bv. ISBN 90 74647 33 2
- deel 1. Natuur- en landschapsontwikkeling in de uiterwaarden en de Veluwezoom in de gemeente Renkum. In opdracht van Wereld Natuur Fonds en Boral Doorwerth Straatsteen b.v. In samenwerking met stuurgroep Noordoever Nederrijn
- deel 2. Historisch Morfologische studie. Deelstudie in opdracht van het Wereld Natuur Fonds en Boral Doorwerth Straatsteen.
- deel 3. Hydrologische aspekten. In opdracht van Wereld Natuur Fonds en Boral Doorwerth Straatsteen b.v. In samenwerking met stuurgroep Noordoever Nederrijn.
* Litjens, G., W. Helmer & W. Overmars, 1996. Natuur in de Culemborgse Uiterwaarden. Stroming bv, in opdracht van de Gemeente Culemburg. ISBN 90 74647 23 5
* Litjens, G., W. Overmars & W. Helmer, 1997. Loevestein: natuurontwikkeling in het Benedenrivierengebied. Stroming bv. In samenwerking met Landmeetkundig en Adviesburo Meet bv. In opdracht van Wereld Natuur Fonds en Terca Baksteen bv. ISBN 90 74647 35 9
* Litjens, G., W. Overmars & W. Helmer, 1997. Stroming bv. De IJsseluiterwaarden en Bronsbergen, natuur- en landschapsontwikkeling langs de IJssel in en rondom Zutphen. In opdracht van de stichting Bronsbergen, in samenwerking met de Zutphense natuur- en milieugroepen verenigd in de initiatiefgroep Oeverture. ISBN 90 74648 36 7
* Overmars, W., G. Litjens & W. Helmer, 1990. Arnhems Heerlijkheid, ontwerp en deelstudies voor het uiterwaardpark Meinerswijk.220 p. Stroming bv. waarin;
- Ontwerp Uiterwaardpark Meinerswijk. Overmars, W., G. Litjens & W. Helmer.
- deelstudies:
- Zien en beleven. Overmars, W.
- Het riviersysteem. Litjens, G.
- Kwel en waterkwaliteit. Litjens, G. & A.C. Garritsen
- Bodem en geologie. Litjens, G. & J. Mulder
- De levensgemeenschap. Helmer, W.
- Historische topografie. Overmars, W.
- De steenfabricage. Janssen, G.B.
- Het beheer. Litjens, G.
- Dit rapport is te bestellen bij: Dienst MOW, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem
* Overmars, W., W. Helmer, G. Litjens, 1991. Gelderse Poort. Toekomstmanipulaties luchtfoto\u2019s. In opdracht van de Rijksplanologische Dienst. Stroming bv, i.s.m. NYCOM-Heteren. 26 p.
* Overmars, W., W. Helmer, G. Litjens, T. Garritsen & W. Bosman, 1991. Roswaard, ontkleiing en natuurontwikkeling. Studie in opdracht van Den Daas Baksteenindustrie. 55 p. Stroming bv.
* Overmars, W., W. Helmer & G. Litjens, mei 1993. Lobberdense waard, ontzanding en natuurontwikkeling. Studie in opdracht van de Centrale Industriezandvoorziening bv. 29 p. Stroming bv. ISBN 90 74647 09
* Overmars, W., W. Helmer & G. Litjens, 1992. De Rijnstrangen, bodemkundig onderzoek en aanbevelingen voor natuurontwikkeling. In opdracht van de directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna van het Min. van LNV. 41 p. Stroming bv. ISBN 9074647 08 1
* Overmars, W., W. Helmer, G. Litjens, W. Bosman, G. Kurstjens, 1994. Beuningse Uiterwaarden, levende rivieren, natuurontwikkeling langs de Waal. Studie in opdracht van de gemeente Beuningen. Stroming bv. ISBN 90 74647 15 4 .
* Overmars, W., W. Helmer, G. Litjens, 1994. De Kleine Gelderse Waard. Natuurontwikkeling door relifvolgende ontkleiing. Stroming bv. Studie op opdracht van de Stichting Twickel. ISBN 90 74647 18 9 . Te bestellen bij: St. Twickel, Pb 2, 7490 AA Delden.

Limburg
* Overmars, Willem 2005. Meerssenhoven en de Maastrichtse Landgoederenzone, histortie en ontwikkeling. Laag Keppel.

Overmars, Willem, Martine Lejeune, Delphine de Hemptinne en Alphons van Winden, 2000.Eiland in de Geul. Laag Keppel.

*Helmer, W., W. Overmars & G. Litjens, 1991. Toekomst voor een grindrivier. Hoofdrapport.
Studie in opdracht van de Provincie Limburg. 64 p. Stroming bv. ISBN 90 74647 06 5
Deelrapporten:
deel 1. Lokatiestudie Stadsmaas. Overmars, W., G. Litjens & W. Helmer
deel 2. Lokatiestudie Grensmaasvallei. Overmars, W., W. Helmer & G. Litjens
deel 3. Lokatiestudie Eiland in de Maas. Overmars, W., W. Helmer & G. Litjens
deel 4. Lokatiestudie Maasplassen. Overmars, W., W. Helmer & G. Litjens
deel 5. Rivierkundige aspekten van natuurontwikkeling. Helmer, W., G. Klaassen & W. Silva
deel 6. Hydrologie. Garritsen, A.C. & W. Helmer
deel 7. Milieuaspekten van natuurontwikkeling. Botterweg, J. & W. Helmer
deel 8. Agrarische betekenis van het Maasdal. Derks, W.
deel 9. Economische haalbaarheid van het Grensmaasprojekt. Afd. Bodem, Hoofdgroep Verkeer, Waterstaat en Milieu, Provincie Limburg
deel 10.Landschapsecologische visie. Helmer, W.
* Helmer, W., R. Meissner, W. Overmars & A. van Winden, 1999. Toekomst voor een Zandrivier. In opdracht van Stichting Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds.
- deel 1. hoofdrapport. Een visie op het Maasdal van Maasbracht tot Mook. ISBN 90 74647 46 4
- deel 2. deelrapport geologie, geomorfologie en hydrologie. ISBN 90 74647 45 6
- deel 3. deelrapport begrazing. ISBN 90 74647 44 8
- deel 4. lokatiestudie Stevensweert - Mook. ISBN 90 74647 43 X
* Kolen, B., juni 1999. Stromende Berging met bijlage. Afstudeerverslag van Bas Kolen student Universiteit Twente naar mogelijke oplossingen voor het beperken van de wateroverlast bij een extreem hoog water. Het onderzoek heeft zich toegespitst op de Geul, een zijbeek van de Maas.
* Overmars, W. & W. Helmer, 1995. Natuurvariant Noordelijke Maasvallei, hoogwateralternatief voor het traject Neer-Mook. Stroming bv. In opdracht van het Wereld Natuur Fonds.
* Overmars, W., G. Kurstjens & W. Helmer, 1995. Natuurlandschap Maasplassen, beheersplan voor de terreinen van Aqua Terra nv. Stichting Ark. Studie in opdracht van Aqua Terra nv
* Overmars, W., W. Helmer & G. Litjens, 1996. Stroming bv. Studie in opdracht van de Provin- cie Limburg. ISBN 90 74647 31 6
- Beekdalontwikkeling Beneden Geul, deel 1, hoofdrapport
- Beekdalontwikkeling Beneden Geul,deel 2, locatiestudies
- Beekdalontwikkeling Beneden Geul,deel 3, onderzoeksrapporten
* Peters, B., W. Helmer & W. Overmars, 1998. Stroming bv. Het Niersdal, de historische morfologie. ISBN 907464 38 3 (\u20ac 13,61)

Noord Holland

* Litjens, G., W. Overmars & W. Helmer, 1997. Stroming bv. Stad en natuur rond het IJmeer, ontwikkelingsvisie 1997. In opdracht van de vereniging Natuurmonumenten.

Zuid Holland

* Winden, van, A. & W. Overmars, G. Litjens, W. Helmer, 1997. Nieuw Rotterdams Peil, stad en natuur in de monding van Rijn en Maas. Studie in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.
* Winden, van, Alphons, Willem Overmars & Gerard Litjens, 1998. Het Eiland van Brienenoord, een voorbeeldproject voor natuurontwikkeling in de Nieuwe Maas (Maas internationaal). In opdracht van het Wereld Natuur Fonds en in samenwerking met de deelgemeente IJsselmonde.

Overijssel

* Litjens, G., W. Overmars & W. Helmer, 1997. Stroming bv. Vechterweerd, waterwinning en natuurontwikkeling. In opdracht van de Waterleiding Maatschappij Overijssel. ISBN 90 74647 37 5 .

Kust

* Helmer, W., P. Vellinga, G. Litjens, E. Ruijgrok, H. Goosen & W. Overmars, 1996. Meegroeien met de zee. Visie op de Nederlandse kustzone. Studie voor het Wereld Natuur Fonds. 100 p. Stroming bv/IVM/VU Amsterdam. ISBN 90 74647 32 4
* Helmer, W., P. Vellinga, G. Litjens, E. Ruijgrok, H. Goosen & W. Overmars, 1996. Meegroeien met de Zee. Naar een veerkrachtige kustzone. Brochure van het Wereld Natuur Fonds. (N+E).

Europese Wildernis

--------------

Kaartverhalen

Activiteiten

Natuurlijke Processen

---------------

Adviesbureau

Ontwerp groot

Restauratie

Ontwerp klein

Onderzoek

intern

Bibliografie

Curriculum