Thuis > Adviesbureau > Onderzoek
Bibliografie Onderzoek

Historische morfologie

* Litjens, G., W. Overmars, W. Helmer, 1994. Natuurontwikkeling in de Schipperswaard. Steenfabriek Schipperswaard te Echteld; deelstudie historische topografie. Levende rivieren. Stroming bv. ISBN 90 74647 19 7
* Overmars, W., 1991. Roswaard. 18 p. Stroming bv. ISBN 90 75647 11 1
* Overmars, W., 1992. De Rijnstrangen. 68 p. Stichting Ark. ISBN 90 74648 04 5
* Overmars, W., 1992. De Waal en de Winssense Waard. In: Levende Rivieren, bijlagen. WNF rapport.
* Overmars, W., 1993. Millingerwaard/Kekerdomse Waard/Erlecomse Waard. Stroming bv. ISBN 9074647 03 0
* Overmars, W., 1994. Historische morfologie Steenwaard, opgenomen in: Jaarverslag Steenwaard 1992-1993. Stichting Ark. ISBN 90 75648 25 8
* Overmars, W. 1995. Eilanden in de Maas. Historisch morfologische ontwikkeling van de Maas tussen Eijsden en Maastricht. Opgenomen in: Het Natuurhistorisch Maandblad, juni/juli 1995.
* Overmars, W., 1995. Historisch morfologische studie Rosande - Doorwerth. Stroming bv. Deelstudie in opdracht van het Wereld Natuur Fonds en Boral bv.

Kuddebeheer

* Overmars, W., 1992. Galloways, verslag van een bezoek aan het gebied Galloway. St. Ark.
* St. Ark, 1998. Natuurlijke begrazing door paarden en runderen, algemene principes en mogelijkheden voor samenwerking. (N/E/Fr). ISBN 90 74648 62 2 (nederlandse, engelse, Letse, Russische of franse tekst)

Steur

* Overmars, W., W. Bosman & A. Klink, 1995. Steur in de Wolga, verslag van een bezoek aan de Alexandrovsky-steurkwekerij in Trudfront, Astrachan. Stichting Ark. ISBN 90 74647 29 4
* Winden, Alphons van, Willem Overmars, Wilbert Bosman en Alexander klink, 1999 De Atlantische Steur, terugkeer in de Rijn. ISBN 90 74647 49 9. Studie in opdracht van WWF, ook in Franse vertaling

Waterplanten

* Overmars, W., B. Paffen & P. Van Avesaath, 1992. Waterplanten in de Maasplassen. Inventarisatie 1990-91. Riza nr. 5-992. Stroming bv.

Dijkhellingen

* Bosman, W. & W. Overmars, 1996. Bloeiende dijkhellingen en hun fauna, onderzoek 1995. Stichting Ark. Project van het Wereld Natuur Fonds met medewerking van Polderdistrict Groot Maas en Waal en Staatsbosbeheer. ISBN 90 74648 49 5

Europese Wildernis

--------------

Kaartverhalen

Activiteiten

Natuurlijke Processen

---------------

Adviesbureau

Ontwerp groot

Restauratie

Ontwerp klein

Onderzoek

intern

Bibliografie

Curriculum