Thuis > Filmkamer
Filmkamer Wildernis In de afgelopen 15 jaar zijn van alle thema's - rivieren, begrazing, natuurontwikkeling, delfstoffenwinning, introductie van soorten - films gemaakt door Rombus natuurfilms.

De dwaalfilm werd in de zomer van 2012 op het internet gezet. De film kende vrijwel meteen een enorm sukses, tot 7000 bezoekers per dag werden er geteld.

www.dwaalfilm.eu

meer films van Rombus:

www.rombus.nl

Online interactieve films zijn te vinden op:

www.amice-film.eu

www.maasfilm.eu

www.freudeamflussfilm.eu

Youtube tuimtevoorderivier
Youtube maasfilm
youtube dwaalfilmEuropese Wildernis

--------------

Activiteiten

Documentatie

Natuurlijke Processen

---------------