Chart Room

Navigation

antique maps(218)
Atlassen 16de-18de eeuw
  16de eeuw(1200)
  17de eeuw
    1611 Floris Balthasar Rijnland(15)
    1635 Blaeu Toonneel dea Aerdrycks, ofte Nieuwe Atlas(1)
    1645-Atlas novus Blaeu Theatrum Orbis Terrarum(114)
    1649-atlas van loon(64)
    1652 Blaeu - Toonneel der steeden 1652(31)
    1660-Vyerighe Colom(48)
    1670-Visscher-GermaniaInferior(19)
    1680 Visscher Germania Inferior(16)
    Visscher-family(4)
  18de eeuw(338)
  Comitatus Zelandiae.png
  losse kaarten krigsarkivet(3)
ATLAS WAAL 1500-1700(640)
Beken(361)
Bodemkaarten(217)
boskaarten 1938-1942(744)
Geologische kaarten(64)
Geomorfologische kaarten(34)
Internationaal(1285)
kadastrale minuutplans(130)
koloniaal(21)
Kust- en zeekaarten(393)
Landgoederen buitenplaatsen(1013)
Luchtfoto's(15)
Maas-en-Waal-DeMan-17...
Plan Ooievaar(10)
Rivierkaarten(5366)
Toeristische kaarten(38)
Topografische kaarten(14747)
Topographische Karten Deutschland(559)
Waddenzee(117)
Waterstaatskaarten(1954)

Directory keywords

File keywords

Files: 27133
Directories: 2682
Downloads: 15586
Views: 2260
Script execution time: 1.4747

/ Atlassen 16de-18de eeuw / 17de eeuw

Directories: 1611 Floris Balthasar Rijnland(15) 1635 Blaeu Toonneel dea Aerdrycks, ofte Nieuwe Atlas(1) 1645-Atlas novus Blaeu Theatrum Orbis Terrarum(114) 1649-atlas van loon(64) 1652 Blaeu - Toonneel der steeden 1652(31) 1660-Vyerighe Colom(48) 1670-Visscher-GermaniaInferior(19) 1680 Visscher Germania Inferior(16) Visscher-family(4)