Chart Room

Navigation

antique maps(216)
Atlassen 16de-18de eeuw
  16de eeuw(1200)
  17de eeuw
    1611 Floris Balthasar Rijnland(5)
    1635 Blaeu Toonneel dea Aerdrycks, ofte Nieuwe Atlas(1)
    1645-Atlas novus Blaeu Theatrum Orbis Terrarum(114)
    1649-atlas van loon(64)
    1652 Blaeu - Toonneel der steeden 1652(31)
    1660-Vyerighe Colom(48)
    1670-Visscher-GermaniaInferior(19)
    1680 Visscher Germania Inferior(16)
    Visscher-family(4)
  18de eeuw(274)
  Comitatus Zelandiae.png
  losse kaarten krigsarkivet(3)
Beken(354)
Bodemkaarten(235)
boskaarten 1938-1942(744)
Geologische kaarten(64)
Geomorfologische kaarten(34)
Internationaal(1285)
kadastrale minuutplans(130)
koloniaal(21)
Kust- en zeekaarten(393)
Landgoederen buitenplaatsen(873)
Luchtfoto's(15)
Maas-en-Waal-DeMan-17...
Rivierkaarten(5048)
Toeristische kaarten(38)
Topografische kaarten(13715)
Topographische Karten Deutschland(554)
Waddeneilanden(114)
Waterstaatskaarten(1954)

Directory keywords

File keywords

Files: 25236
Directories: 2364
Downloads: 270
Views: 236
Script execution time: 1.4172

/ Atlassen 16de-18de eeuw / 17de eeuw

Directories: 1611 Floris Balthasar Rijnland(5) 1635 Blaeu Toonneel dea Aerdrycks, ofte Nieuwe Atlas(1) 1645-Atlas novus Blaeu Theatrum Orbis Terrarum(114) 1649-atlas van loon(64) 1652 Blaeu - Toonneel der steeden 1652(31) 1660-Vyerighe Colom(48) 1670-Visscher-GermaniaInferior(19) 1680 Visscher Germania Inferior(16) Visscher-family(4)