Chart Room

Navigation

antique maps(216)
Atlassen 16de-18de eeuw(1803)
ATLAS van de WAAL morfologie(405)
Beken(361)
Bodemkaarten
  09 kaart 1950 leemgro...
  Bodemkaart 10k(17)
  Bodemkaart 50k(137)
  Bodemkaart 1000k(22)
  Bodemkaart 1972 Flevo...
  Bodemkaart provincies 200k(12)
  ecologische kaart(4)
  legenda 1965(3)
  ruilverkaveling Brummen-Voorst(13)
boskaarten 1938-1942(744)
Geologische kaarten(64)
Geomorfologische kaarten(34)
Internationaal(1285)
kadastrale minuutplans(130)
koloniaal(21)
Kust- en zeekaarten(393)
Landgoederen buitenplaatsen(1001)
Luchtfoto's(15)
Maas-en-Waal-DeMan-17...
Plan Ooievaar(10)
Rivierkaarten(5208)
Toeristische kaarten(38)
Topografische kaarten(13742)
Topographische Karten Deutschland(554)
Waddeneilanden(114)
Waterstaatskaarten(1954)

Directory keywords

File keywords

Files: 25901
Directories: 2430
Downloads: 1924
Views: 2532
Script execution time: 1.4023

/ Bodemkaarten

De bodemkaarten van Nederland zijn in de jaren 1960-1980 gemaakt door de Stichting Bodemkartering - Stiboka. De stichting is later opgegaan in Alterra. Sinds juli 2017 is de bodemkaart vrij beschikbaar. Er is een online versie met uitgebreide gegevens beschikbaar op het internet. De oude - papieren - bodemkaarten van Stiboka en de toelichtingen zijn te koop bij Alterra. Veel kaarten staan gescand op de site van de European Digital Archive of Soil Maps, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/national-soil-maps-eudasm . zie ook http://www.isric.org/explore/library van de Wageningse universiteit.

Directories: Bodemkaart 10k(17) Bodemkaart 50k(137) Bodemkaart 1000k(22) Bodemkaart provincies 200k(12) ecologische kaart(4) legenda 1965(3) ruilverkaveling Brummen-Voorst(13)

 

FileDownloadsThumbnail
09 kaart 1950 leemgronden Noord Brabant Eudasm

[View 1280x10240.16 MB]

[Download .jpg2.11 MB]

09 kaart 1950 leemgronden Noord Brabant Eudasm
Bodemkaart 1972 Flevoland EUdasm

[View 1280x10240.31 MB]

[Download .jpg5.63 MB]

Bodemkaart 1972 Flevoland EUdasm