Chart Room

Navigation

antique maps(218)
Atlassen 16de-18de eeuw(1867)
ATLAS WAAL 1500-1700(640)
Beken(361)
Bodemkaarten
  09 kaart 1950 leemgro...
  Bodemkaart 10k(17)
  Bodemkaart 50k(137)
  Bodemkaart 1000k
    1950 provisional soil...
    1964 Globale Bodemkaa...
    1966 globale Bodemkaa...
    1966 globale Bodemkaa...
    1967 agrarische bedri...
    1984 bodem en geomorf...
    1986 globale Bodemkaa...
    1986 globale Bodemkaa...
    neth4back.jpg
    onderzoek(2)
    regio's(2)
    satellietbeelden(6)
  Bodemkaart 1972 Flevo...
  Bodemkaart provincies 200k(12)
  ecologische kaart(4)
  legenda 1965(3)
  ruilverkaveling Brummen-Voorst(13)
boskaarten 1938-1942(744)
Geologische kaarten(64)
Geomorfologische kaarten(34)
Internationaal(1285)
kadastrale minuutplans(130)
koloniaal(21)
Kust- en zeekaarten(393)
Landgoederen buitenplaatsen(1013)
Luchtfoto's(15)
Maas-en-Waal-DeMan-17...
Plan Ooievaar(10)
Rivierkaarten(5366)
Toeristische kaarten(38)
Topografische kaarten(14747)
Topographische Karten Deutschland(559)
Waddenzee(117)
Waterstaatskaarten(1954)

Directory keywords

File keywords

Files: 27133
Directories: 2682
Downloads: 10336
Views: 343
Script execution time: 1.5030

/ Bodemkaarten / Bodemkaart 1000k

De bodemkaarten van Nederland zijn in de jaren 1960-1980 gemaakt door de Stichting Bodemkartering - Stiboka. De stichting is later opgegaan in Alterra. Sinds juli 2017 is de bodemkaart vrij beschikbaar. Er is een online versie met uitgebreide gegevens beschikbaar op het internet. De oude - papieren - bodemkaarten van Stiboka en de toelichtingen zijn te koop bij Alterra. Veel kaarten staan gescand op de site van de European Digital Archive of Soil Maps, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/national-soil-maps-eudasm .

Directories: onderzoek(2) regio's(2) satellietbeelden(6)

 

FileDownloadsThumbnail
1950 provisional soil map 400k EUdasm

[View 1280x10240.25 MB]

[Download .jpg19.89 MB]

1950 provisional soil map 400k EUdasm
1964 Globale Bodemkaart van Nederland EUdasm 600k

[View 1280x10240.15 MB]

[Download .jpg5.4 MB]

1964 Globale Bodemkaart van Nederland EUdasm 600k
1966 globale Bodemkaart Nederland 1-2 eudasm

[View 1280x10240.26 MB]

[Download .jpg3.47 MB]

1966 globale Bodemkaart Nederland 1-2 eudasm
1966 globale Bodemkaart Nederland 2-2 eudasm

[View 1280x10240.27 MB]

[Download .jpg2.38 MB]

1966 globale Bodemkaart Nederland 2-2 eudasm
1967 agrarische bedrijfstypen EUdasm

[View 1280x10240.16 MB]

[Download .jpg5.06 MB]

1967 agrarische bedrijfstypen EUdasm
1984 bodem en geomorf kaarten overzicht Eudasm

[View 1280x10240.24 MB]

[Download .jpg16.52 MB]

1984 bodem en geomorf kaarten overzicht Eudasm
1986 globale Bodemkaart Nederland 1-2 eudasm

[View 1280x10240.3 MB]

[Download .jpg3.97 MB]

1986 globale Bodemkaart Nederland 1-2 eudasm
1986 globale Bodemkaart Nederland 2-2 eudasm

[View 1280x10240.33 MB]

[Download .jpg2.94 MB]

1986 globale Bodemkaart Nederland 2-2 eudasm
neth4back

[View 1280x10240.12 MB]

[Download .jpg5.08 MB]

neth4back