Chart Room

Navigation

antique maps(218)
Atlassen 16de-18de eeuw(1867)
ATLAS WAAL 1500-1700(640)
Beken(361)
Bodemkaarten
  09 kaart 1950 leemgro...
  Bodemkaart 10k(17)
  Bodemkaart 50k
    01 oost Bodemkaart 19...
    Bladindeling_bodemkaa...
    Bodemkaart 11-20(28)
    Bodemkaart 21-30(20)
    Bodemkaart 31-40(32)
    Bodemkaart 41-50(36)
    Bodemkaart 51-60(14)
  Bodemkaart 1000k(22)
  Bodemkaart 1972 Flevo...
  Bodemkaart provincies 200k(12)
  ecologische kaart(4)
  legenda 1965(3)
  ruilverkaveling Brummen-Voorst(13)
boskaarten 1938-1942(744)
Geologische kaarten(64)
Geomorfologische kaarten(34)
Internationaal(1285)
kadastrale minuutplans(130)
koloniaal(21)
Kust- en zeekaarten(393)
Landgoederen buitenplaatsen(1013)
Luchtfoto's(15)
Maas-en-Waal-DeMan-17...
Plan Ooievaar(10)
Rivierkaarten(5366)
Toeristische kaarten(38)
Topografische kaarten(14747)
Topographische Karten Deutschland(559)
Waddenzee(117)
Waterstaatskaarten(1954)

Directory keywords

File keywords

Files: 27133
Directories: 2682
Downloads: 10411
Views: 380
Script execution time: 1.4518

/ Bodemkaarten / Bodemkaart 50k

De bodemkaarten van Nederland zijn in de jaren 1960-1980 gemaakt door de Stichting Bodemkartering - Stiboka. De stichting is later opgegaan in Alterra. Sinds juli 2017 is de bodemkaart vrij beschikbaar. Er is een online versie met uitgebreide gegevens beschikbaar op het internet. De oude - papieren - bodemkaarten van Stiboka en de toelichtingen zijn te koop bij Alterra. Veel kaarten staan gescand op de site van de European Digital Archive of Soil Maps, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/national-soil-maps-eudasm .

Directories: Bodemkaart 11-20(28) Bodemkaart 21-30(20) Bodemkaart 31-40(32) Bodemkaart 41-50(36) Bodemkaart 51-60(14)

 

FileDownloadsThumbnail
01 oost Bodemkaart 1984 Ameland kleur eudasm

[View 1280x10240.28 MB]

[Download .jpg4.43 MB]

01 oost Bodemkaart 1984 Ameland kleur eudasm
Bladindeling_bodemkaarten50k

[View 1280x10240.23 MB]

[Download .jpg0.28 MB]

Bladindeling_bodemkaarten50k