Chart Room

Navigation

antique maps(216)
Atlassen 16de-18de eeuw(1792)
Beken(318)
Bodemkaarten(235)
boskaarten 1938-1942(744)
Geologische kaarten(58)
Geomorfologische kaarten(34)
Internationaal(1016)
KAARTVERHALEN(104)
kadastrale minuutplans(130)
koloniaal(3)
Kust- en zeekaarten
  13-16de eeuw portulaankaarten(35)
  16de eeuw(15)
  17de eeuw(28)
  18de eeuw(50)
  19de eeuw(103)
  20ste eeuw(63)
  losse kaarten lowres(15)
Landgoederen buitenplaatsen(803)
Luchtfoto's(15)
Maas-en-Waal-DeMan-17...
Regionale kaarten(150)
Rivierkaarten(5076)
Topografische kaarten(12800)
Topographische Karten Deutschland(554)
Waterstaatskaarten(1954)

Directory keywords

File keywords

Files: 24191
Directories: 2147
Downloads: 11982
Views: 7727
Script execution time: 1.2550

/ Kust- en zeekaarten

Directories: 13-16de eeuw portulaankaarten(35) 16de eeuw(15) 17de eeuw(28) 18de eeuw(50) 19de eeuw(103) 20ste eeuw(63) losse kaarten lowres(15)