Chart Room

Navigation

antique maps(218)
Atlassen 16de-18de eeuw(1867)
ATLAS WAAL 1500-1700(640)
Beken(361)
Bodemkaarten(217)
boskaarten 1938-1942(744)
Geologische kaarten(64)
Geomorfologische kaarten(34)
Internationaal(1285)
kadastrale minuutplans(130)
koloniaal(21)
Kust- en zeekaarten(393)
Landgoederen buitenplaatsen(1013)
Luchtfoto's(15)
Maas-en-Waal-DeMan-17...
Plan Ooievaar(10)
Rivierkaarten
  1744-1850 Pannerdensch Kanaal(8)
  1777 kanaal Bylandse Waard(11)
  1793 Kaart van den Rhynstroom Emmerik-Arnhem(5)
  1795 Emmerich - Dordrecht St.Arch.Emmerich(5)
  1799 Waal-Nederrijn(4)
  1805 HaNA-4.OSK-W7-Waal Nijmegen-Tiel(12)
  1812 Bouches du Rhin(2)
  1825 rivierafleidingen(37)
  1830 - 2014 Rijkswaterstaat(2343)
  1838 rivierkaart Conrad(4)
  1864 Nieuwe Merwede(2)
  1871 rivierkaart Reuvens(56)
  1881 reconstructies romeinse rivierlopen(8)
  1908 The Rhine(11)
  1927 Scheepvaart en Industriekaart(34)
  Artist impressions(50)
  binnenscheepvaartwegen(4)
  Flußkarten Deutsche Rhein(710)
  Haringvliet(6)
  IJssel(103)
  Linge(1)
  Maas - Meuse(899)
  Neder-Rijn - Lek(288)
  overstromingen(15)
  Waal-lokaties(701)
  waterrecht Gelre 1767(21)
Toeristische kaarten(38)
Topografische kaarten(14747)
Topographische Karten Deutschland(559)
Waddenzee(117)
Waterstaatskaarten(1954)

Directory keywords

File keywords

Files: 27133
Directories: 2682
Downloads: 231887
Views: 59632
Script execution time: 1.4721

/ Rivierkaarten

rivierkaarten

Directories: 1744-1850 Pannerdensch Kanaal(8) 1777 kanaal Bylandse Waard(11) 1793 Kaart van den Rhynstroom Emmerik-Arnhem(5) 1795 Emmerich - Dordrecht St.Arch.Emmerich(5) 1799 Waal-Nederrijn(4) 1805 HaNA-4.OSK-W7-Waal Nijmegen-Tiel(12) 1812 Bouches du Rhin(2) 1825 rivierafleidingen(37) 1830 - 2014 Rijkswaterstaat(2343) 1838 rivierkaart Conrad(4) 1864 Nieuwe Merwede(2) 1871 rivierkaart Reuvens(56) 1881 reconstructies romeinse rivierlopen(8) 1908 The Rhine(11) 1927 Scheepvaart en Industriekaart(34) Artist impressions(50) binnenscheepvaartwegen(4) Flußkarten Deutsche Rhein(710) Haringvliet(6) IJssel(103) Linge(1) Maas - Meuse(899) Neder-Rijn - Lek(288) overstromingen(15) Waal-lokaties(701) waterrecht Gelre 1767(21)