Chart Room

Navigation

antique maps(218)
Atlassen 16de-18de eeuw(1867)
ATLAS WAAL 1500-1700(640)
Beken(361)
Bodemkaarten(217)
boskaarten 1938-1942(744)
Geologische kaarten(64)
Geomorfologische kaarten(34)
Internationaal(1285)
kadastrale minuutplans(130)
koloniaal(21)
Kust- en zeekaarten(393)
Landgoederen buitenplaatsen(1013)
Luchtfoto's(15)
Maas-en-Waal-DeMan-17...
Plan Ooievaar(10)
Rivierkaarten
  1744-1850 Pannerdensch Kanaal(8)
  1777 kanaal Bylandse Waard
    1770 Boven-Rhyn GA 05...
    1775 Bylandse Waard G...
    1776 Bylandse Waard G...
    1776 Waal bij Bimmen ...
    1777 kanaal Bylandsch...
    1778 IJssel-mond GA 0...
    1784 Pannerdensch Kan...
    1796 Pannerdens Kanaa...
    1797 Boven-Rhyn Spyck...
    1797 Whaal-Pan Kanaal...
    1798 stroommeter Brun...
  1793 Kaart van den Rhynstroom Emmerik-Arnhem(5)
  1795 Emmerich - Dordrecht St.Arch.Emmerich(5)
  1799 Waal-Nederrijn(4)
  1805 HaNA-4.OSK-W7-Waal Nijmegen-Tiel(12)
  1812 Bouches du Rhin(2)
  1825 rivierafleidingen(37)
  1830 - 2014 Rijkswaterstaat(2343)
  1838 rivierkaart Conrad(4)
  1864 Nieuwe Merwede(2)
  1871 rivierkaart Reuvens(56)
  1881 reconstructies romeinse rivierlopen(8)
  1908 The Rhine(11)
  1927 Scheepvaart en Industriekaart(34)
  Artist impressions(50)
  binnenscheepvaartwegen(4)
  Flußkarten Deutsche Rhein(710)
  Haringvliet(6)
  IJssel(103)
  Linge(1)
  Maas - Meuse(899)
  Neder-Rijn - Lek(288)
  overstromingen(15)
  Waal-lokaties(701)
  waterrecht Gelre 1767(21)
Toeristische kaarten(38)
Topografische kaarten(14747)
Topographische Karten Deutschland(559)
Waddenzee(117)
Waterstaatskaarten(1954)

Directory keywords

File keywords

Files: 27133
Directories: 2682
Downloads: 10544
Views: 405
Script execution time: 1.4547

/ Rivierkaarten / 1777 kanaal Bylandse Waard

Plan van het nieuwe kanaal door den eertyds Bylandschen nu Hollandschen Waard zo als het zelve gesitueerd was bij de opneming door de landmeters Martinus Beyerinck en Hendrik van Straalen in het laatst van December 1774 : volgens het rapport van den 7den January 1775 zijnde deze verkleint en getekent op order van Hun. Ed. Mog. De Heren Gecommitt. Raaden enz, enz. in het laatst van December 1776 en in het begin van January 1777. Gelders Archief 0509-1192-0001 tm 0013

FileDownloadsThumbnail
1770 Boven-Rhyn GA 0509-1192-0005

[View 1280x10240.29 MB]

[Download .jpg3.55 MB]

1770 Boven-Rhyn GA 0509-1192-0005
1775 Bylandse Waard GA 0509-1192-0002

[View 1280x10240.2 MB]

[Download .jpg4.36 MB]

1775 Bylandse Waard GA 0509-1192-0002
1776 Bylandse Waard GA 0509-1192-0003

[View 1280x10240.23 MB]

[Download .jpg4.82 MB]

1776 Bylandse Waard GA 0509-1192-0003
1776 Waal bij Bimmen en Millingen GA 0509-1192-0007

[View 1280x10240.3 MB]

[Download .jpg2.95 MB]

1776 Waal bij Bimmen en Millingen GA 0509-1192-0007
1777 kanaal Bylandsche Waard GA 0509-1192-0001

[View 1280x10240.29 MB]

[Download .jpg2.76 MB]

1777 kanaal Bylandsche Waard GA 0509-1192-0001
1778 IJssel-mond GA 0509-1192-0004

[View 1280x10240.21 MB]

[Download .jpg2.58 MB]

1778 IJssel-mond GA 0509-1192-0004
1784 Pannerdensch Kanaal GA 0509-1192-0009

[View 1280x10240.37 MB]

[Download .jpg1.18 MB]

1784 Pannerdensch Kanaal GA 0509-1192-0009
1796 Pannerdens Kanaal GA 0509-1192-0010

[View 1280x10240.28 MB]

[Download .jpg2.79 MB]

1796 Pannerdens Kanaal GA 0509-1192-0010
1797 Boven-Rhyn Spyck GA 0509-1192-0012

[View 1280x10240.22 MB]

[Download .jpg1.79 MB]

1797 Boven-Rhyn Spyck GA 0509-1192-0012
1797 Whaal-Pan Kanaal GA-0509-1192-0011

[View 1280x10240.15 MB]

[Download .jpg4.98 MB]

1797 Whaal-Pan Kanaal GA-0509-1192-0011
1798 stroommeter Brunings GA 0509-1192-0013

[View 1280x10240.19 MB]

[Download .jpg2.71 MB]

1798 stroommeter Brunings GA 0509-1192-0013