Chart Room

Navigation

antique maps(218)
Atlassen 16de-18de eeuw(1867)
ATLAS WAAL 1500-1700(640)
Beken(361)
Bodemkaarten(217)
boskaarten 1938-1942(744)
Geologische kaarten(64)
Geomorfologische kaarten(34)
Internationaal(1285)
kadastrale minuutplans(130)
koloniaal(21)
Kust- en zeekaarten(393)
Landgoederen buitenplaatsen(1013)
Luchtfoto's(15)
Maas-en-Waal-DeMan-17...
Plan Ooievaar(10)
Rivierkaarten
  1744-1850 Pannerdensch Kanaal(8)
  1777 kanaal Bylandse Waard(11)
  1793 Kaart van den Rhynstroom Emmerik-Arnhem
    1790 Kaart Van Den Rh...
    1790 Kaart van den Rh...
    1793 Kaart van de Ned...
    Kaart Van Den Rhynstr...
    Kaart Van Den Rhynstr...
  1795 Emmerich - Dordrecht St.Arch.Emmerich(5)
  1799 Waal-Nederrijn(4)
  1805 HaNA-4.OSK-W7-Waal Nijmegen-Tiel(12)
  1812 Bouches du Rhin(2)
  1825 rivierafleidingen(37)
  1830 - 2014 Rijkswaterstaat(2343)
  1838 rivierkaart Conrad(4)
  1864 Nieuwe Merwede(2)
  1871 rivierkaart Reuvens(56)
  1881 reconstructies romeinse rivierlopen(8)
  1908 The Rhine(11)
  1927 Scheepvaart en Industriekaart(34)
  Artist impressions(50)
  binnenscheepvaartwegen(4)
  Flußkarten Deutsche Rhein(710)
  Haringvliet(6)
  IJssel(103)
  Linge(1)
  Maas - Meuse(899)
  Neder-Rijn - Lek(288)
  overstromingen(15)
  Waal-lokaties(701)
  waterrecht Gelre 1767(21)
Toeristische kaarten(38)
Topografische kaarten(14747)
Topographische Karten Deutschland(559)
Waddenzee(117)
Waterstaatskaarten(1954)

Directory keywords

File keywords

Files: 27133
Directories: 2682
Downloads: 10573
Views: 414
Script execution time: 1.4205

/ Rivierkaarten / 1793 Kaart van den Rhynstroom Emmerik-Arnhem

Kaart Van Den Rhynstroom, van boven de Stad Emmerik tot beneden de Stad Arnhem, bevattende niet alleen de juiste strekking der Oevers, de Ondiepten, Grind en Zandplaaten, de Pak-Bleesen Kribwerken, zich in en aan gem. Rivier bevindende, maar ook alle de Bandyken, Zomerdammen, Uitterwaarden, Binnen Landen, Landscheidingen, Overblyfzels van den voorigen Loop der Riviere, Dorpen, Wegen enz. alles voor zo verre het bestek deezer Kaart gedoogde, of ook tot meerdere duidelykheid van de plaatslyke gesteldheid, vereischt wierd. zynde de Meetingen van al het voorz. verricht op last van Haar Edele Mogende, De Heeren Gecommitteerde Raaden Van De Staaten Van Holland En Westvriesland, en onder Directie van den Heer Inspecteur Generaal C. Brunings - door de Landmeeters, successivelyk by het Werk der Rivieren geemplojeerd, H. Van Straalen, J. Engelman, J. Sabrier en F. W. Conrad, in de Jaaren 1784 tot 1789. En uit voorsz. Meetingen in deeze Kaart gebragt Door J. Engelman 1790. Leond. Schenk, Jansz. sculpsit. Koblenz : Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, 2012. 128x31 cm zie Lely waterbouwkunde p 50

FileDownloadsThumbnail
1790 Kaart Van Den Rhynstroom van boven de Stad Emmerik tot beneden de Stad Arnhem 1-2

[View 1280x10240.18 MB]

[Download .png9.68 MB]

1790 Kaart Van Den Rhynstroom van boven de Stad Emmerik tot beneden de Stad Arnhem 1-2
1790 Kaart van den Rhynstroom van boven de stad Emmerik tot beneden de stad Arnhem GA 0509-1201

[View 1280x10240.17 MB]

[Download .jpg11.53 MB]

1790 Kaart van den Rhynstroom van boven de stad Emmerik tot beneden de stad Arnhem GA 0509-1201
1793 Kaart van de Neder-rijn en Lek van Arnhem tot Culemborg GA 0509-1202

[View 1280x10240.11 MB]

[Download .jpg17.84 MB]

1793 Kaart van de Neder-rijn en Lek van Arnhem tot Culemborg GA 0509-1202
Kaart Van Den Rhynstroom van boven de Stad Emmerik tot beneden de Stad Arnhem be-1

[View 1280x10240.3 MB]

[Download .png5.62 MB]

Kaart Van Den Rhynstroom van boven de Stad Emmerik tot beneden de Stad Arnhem be-1
Kaart Van Den Rhynstroom van boven de Stad Emmerik tot beneden de Stad Arnhem be-2

[View 1280x10240.29 MB]

[Download .png5.22 MB]

Kaart Van Den Rhynstroom van boven de Stad Emmerik tot beneden de Stad Arnhem be-2