Chart Room

Navigation

antique maps(218)
Atlassen 16de-18de eeuw(1867)
ATLAS WAAL 1500-1700(640)
Beken(361)
Bodemkaarten(217)
boskaarten 1938-1942(744)
Geologische kaarten(64)
Geomorfologische kaarten(34)
Internationaal(1285)
kadastrale minuutplans(130)
koloniaal(21)
Kust- en zeekaarten(393)
Landgoederen buitenplaatsen(1013)
Luchtfoto's(15)
Maas-en-Waal-DeMan-17...
Plan Ooievaar(10)
Rivierkaarten
  1744-1850 Pannerdensch Kanaal(8)
  1777 kanaal Bylandse Waard(11)
  1793 Kaart van den Rhynstroom Emmerik-Arnhem(5)
  1795 Emmerich - Dordrecht St.Arch.Emmerich(5)
  1799 Waal-Nederrijn(4)
  1805 HaNA-4.OSK-W7-Waal Nijmegen-Tiel(12)
  1812 Bouches du Rhin(2)
  1825 rivierafleidingen(37)
  1830 - 2014 Rijkswaterstaat
    1830-1860 Eerste druk(276)
    1872 dem rivkrt Nmegen.jpg
    1873-1924 Eerste herziening(315)
    1914-1961 Tweede herziening en 4de uitgave(333)
    1920-1931 Vassen-herziening(42)
    1958-1996ca rivierkaarten 1:5000(1092)
    1959 12 Gorinchem (vi...
    1960 Vierde uitgave (25)
    rivierkaarten vector(98)
    Rivierkaarten Waal-Neder-Rijn(149)
  1838 rivierkaart Conrad(4)
  1864 Nieuwe Merwede(2)
  1871 rivierkaart Reuvens(56)
  1881 reconstructies romeinse rivierlopen(8)
  1908 The Rhine(11)
  1927 Scheepvaart en Industriekaart(34)
  Artist impressions(50)
  binnenscheepvaartwegen(4)
  Flußkarten Deutsche Rhein(710)
  Haringvliet(6)
  IJssel(103)
  Linge(1)
  Maas - Meuse(899)
  Neder-Rijn - Lek(288)
  overstromingen(15)
  Waal-lokaties(701)
  waterrecht Gelre 1767(21)
Toeristische kaarten(38)
Topografische kaarten(14747)
Topographische Karten Deutschland(559)
Waddenzee(117)
Waterstaatskaarten(1954)

Directory keywords

File keywords

Files: 27133
Directories: 2682
Downloads: 10524
Views: 403
Script execution time: 1.4410

/ Rivierkaarten / 1830 - 2014 Rijkswaterstaat

Volledige serie rivierkaarten van Rijkswaterstaat, 1830-heden, ter beschikking gesteld door Rijkswaterstaat. uit de disclaimer: De, door Rijkswaterstaat beheerde, informatie wordt in het kader van vrije beschikbaarheid overheidsgegevens, vrij ter beschikking gesteld aan derden. De gebruiker dient zich bewust te zijn van het feit dat de informatie is vervaardigd ten behoeve van gebruik binnen de processen van Rijkswaterstaat. De kaarten zijn voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Directories: 1830-1860 Eerste druk(276) 1873-1924 Eerste herziening(315) 1914-1961 Tweede herziening en 4de uitgave(333) 1920-1931 Vassen-herziening(42) 1958-1996ca rivierkaarten 1:5000(1092) 1960 Vierde uitgave (25) rivierkaarten vector(98) Rivierkaarten Waal-Neder-Rijn(149)

 

FileDownloadsThumbnail
01 Kartobibliografie rivierkaart 1830-1963-192298

[Download .PDF11.94 MB]

no thumbnail
150 jaar rivierkaarten c10435

[Download .PDF10.6 MB]

no thumbnail
1872 dem rivkrt Nmegen

[View 1280x10240.42 MB]

[Download .jpg1.95 MB]

1872 dem rivkrt Nmegen
1959 12 Gorinchem (vijfde uitgave)

[View 1280x10240.79 MB]

[Download .jpg30.77 MB]

1959 12 Gorinchem (vijfde uitgave)
rivierkaart analoog-digitaal-171895

[Download .PDF8.93 MB]

no thumbnail