Chart Room

Navigation

antique maps(218)
Atlassen 16de-18de eeuw(1867)
ATLAS WAAL 1500-1700(640)
Beken(361)
Bodemkaarten(217)
boskaarten 1938-1942(744)
Geologische kaarten(64)
Geomorfologische kaarten(34)
Internationaal(1285)
kadastrale minuutplans(130)
koloniaal(21)
Kust- en zeekaarten(393)
Landgoederen buitenplaatsen(1013)
Luchtfoto's(15)
Maas-en-Waal-DeMan-17...
Plan Ooievaar(10)
Rivierkaarten
  1744-1850 Pannerdensch Kanaal(8)
  1777 kanaal Bylandse Waard(11)
  1793 Kaart van den Rhynstroom Emmerik-Arnhem(5)
  1795 Emmerich - Dordrecht St.Arch.Emmerich(5)
  1799 Waal-Nederrijn(4)
  1805 HaNA-4.OSK-W7-Waal Nijmegen-Tiel(12)
  1812 Bouches du Rhin(2)
  1825 rivierafleidingen(37)
  1830 - 2014 Rijkswaterstaat(2343)
  1838 rivierkaart Conrad(4)
  1864 Nieuwe Merwede(2)
  1871 rivierkaart Reuvens
    1505 Bibliotheek 587_1.jpg
    1505 Bibliotheek 587_2.jpg
    1871 19 Vuren 1505 Bi...
    1871 Waal - deel Neder-Rijn kleur(40)
    1871 Waal tot Loenen Zw-wit(10)
    1871-rivierkaart-Reuv...
  1881 reconstructies romeinse rivierlopen(8)
  1908 The Rhine(11)
  1927 Scheepvaart en Industriekaart(34)
  Artist impressions(50)
  binnenscheepvaartwegen(4)
  Flußkarten Deutsche Rhein(710)
  Haringvliet(6)
  IJssel(103)
  Linge(1)
  Maas - Meuse(899)
  Neder-Rijn - Lek(288)
  overstromingen(15)
  Waal-lokaties(701)
  waterrecht Gelre 1767(21)
Toeristische kaarten(38)
Topografische kaarten(14747)
Topographische Karten Deutschland(559)
Waddenzee(117)
Waterstaatskaarten(1954)

Directory keywords

File keywords

Files: 27133
Directories: 2682
Downloads: 10565
Views: 413
Script execution time: 1.4073

/ Rivierkaarten / 1871 rivierkaart Reuvens

De Waal- en Rijn-dijken der polderdistricten in Gelderland en de werken tot verbetering der darlangs gelegen rivieren, door den ingenieur van den Waterstaat L.A. Reuvens. Arnhem 1871. Waal, en de Neder-Rijn tot en met Arnhem. Gekleurde kaarten afkomstig uit het Gelders Archief.

Directories: 1871 Waal - deel Neder-Rijn kleur(40) 1871 Waal tot Loenen Zw-wit(10)

 

FileDownloadsThumbnail
1505 Bibliotheek 587_1

[View 1280x10240.21 MB]

[Download .jpg0.84 MB]

1505 Bibliotheek 587_1
1505 Bibliotheek 587_2

[View 1280x10240.25 MB]

[Download .jpg0.99 MB]

1505 Bibliotheek 587_2
1871 19 Vuren 1505 Bibliotheek 587_21

[View 1280x10240.2 MB]

[Download .png0.81 MB]

1871 19 Vuren 1505 Bibliotheek 587_21
1871-rivierkaart-Reuvens-Waal-5-Nijmegen

[View 1280x10240.36 MB]

[Download .png12.85 MB]

1871-rivierkaart-Reuvens-Waal-5-Nijmegen