Chart Room

Navigation

antique maps(218)
Atlassen 16de-18de eeuw(1867)
ATLAS WAAL 1500-1700(640)
Beken(361)
Bodemkaarten(217)
boskaarten 1938-1942(744)
Geologische kaarten(64)
Geomorfologische kaarten(34)
Internationaal(1285)
kadastrale minuutplans(130)
koloniaal(21)
Kust- en zeekaarten(393)
Landgoederen buitenplaatsen(1013)
Luchtfoto's(15)
Maas-en-Waal-DeMan-17...
Plan Ooievaar(10)
Rivierkaarten
  1744-1850 Pannerdensch Kanaal(8)
  1777 kanaal Bylandse Waard(11)
  1793 Kaart van den Rhynstroom Emmerik-Arnhem(5)
  1795 Emmerich - Dordrecht St.Arch.Emmerich(5)
  1799 Waal-Nederrijn(4)
  1805 HaNA-4.OSK-W7-Waal Nijmegen-Tiel(12)
  1812 Bouches du Rhin(2)
  1825 rivierafleidingen(37)
  1830 - 2014 Rijkswaterstaat(2343)
  1838 rivierkaart Conrad(4)
  1864 Nieuwe Merwede(2)
  1871 rivierkaart Reuvens(56)
  1881 reconstructies romeinse rivierlopen(8)
  1908 The Rhine(11)
  1927 Scheepvaart en Industriekaart(34)
  Artist impressions(50)
  binnenscheepvaartwegen(4)
  Flußkarten Deutsche Rhein(710)
  Haringvliet(6)
  IJssel
    1645 Lamme IJssel GFr...
    1690 Rheden - IJssel GA 0124-5652(5)
    1690 Rheder Veer - IJ...
    1767 Splitsing Neder-...
    1810 IJssel vanaf Zutphen(5)
    1828-1830 IJssel(14)
    historische kaarten(6)
    Rhederlaag(20)
    Rivierkaarten(1)
    Velp-Giesbeek(38)
    Veluwe(3)
  Linge(1)
  Maas - Meuse(899)
  Neder-Rijn - Lek(288)
  overstromingen(15)
  Waal-lokaties(701)
  waterrecht Gelre 1767(21)
Toeristische kaarten(38)
Topografische kaarten(14747)
Topographische Karten Deutschland(559)
Waddenzee(117)
Waterstaatskaarten(1954)

Directory keywords

File keywords

Files: 27133
Directories: 2682
Downloads: 10571
Views: 414
Script execution time: 1.4479

/ Rivierkaarten / IJssel

Directories: 1690 Rheden - IJssel GA 0124-5652(5) 1810 IJssel vanaf Zutphen(5) 1828-1830 IJssel(14) historische kaarten(6) Rhederlaag(20) Rivierkaarten(1) Velp-Giesbeek(38) Veluwe(3)

 

FileDownloadsThumbnail
1645 Lamme IJssel GFraterwaard GA 6945-23

[View 1280x10240.19 MB]

[Download .jpg1.9 MB]

1645 Lamme IJssel GFraterwaard GA 6945-23
1690 Rheder Veer - IJssel GA 0124-5652 neg 11-36-03 detail schepen

[View 1280x10240.21 MB]

[Download .png7.61 MB]

1690 Rheder Veer - IJssel GA 0124-5652 neg 11-36-03 detail schepen
1767 Splitsing Neder-Rijnj - IJssel de Pley GA kaarten RWS 41?

[View 1280x10240.3 MB]

[Download .png24.23 MB]

1767 Splitsing Neder-Rijnj - IJssel de Pley GA kaarten RWS 41?