Chart Room

Navigation

antique maps(218)
Atlassen 16de-18de eeuw(1803)
ATLAS WAAL 1500-1700(640)
Beken(361)
Bodemkaarten(217)
boskaarten 1938-1942(744)
Geologische kaarten(64)
Geomorfologische kaarten(34)
Internationaal(1285)
kadastrale minuutplans(130)
koloniaal(21)
Kust- en zeekaarten(393)
Landgoederen buitenplaatsen(1011)
Luchtfoto's(15)
Maas-en-Waal-DeMan-17...
Plan Ooievaar(10)
Rivierkaarten(5305)
Toeristische kaarten(38)
Topografische kaarten(14754)
Topographische Karten Deutschland(559)
Waddenzee
  1831 Terschelling Hyd...
  1850 Terschelling top...
  basiskaarten(2)
  Dollard(2)
  Rottum(8)
  Schiermonnikoog(57)
  Terschelling(39)
  uitleg
    1728 West-Terschellin...
Waterstaatskaarten(1954)

Directory keywords

File keywords

Files: 27025
Directories: 2670
Downloads: 174821
Views: 20491
Script execution time: 1.4779

/ Waddenzee / uitleg

In deze map komen interpretaties van kaarten aan de orde. Daarbij worden historische kaarten gegeorefereerd ofwel gecalibreerd op een moderne kaart in het Rijksdriehoeksstelsel. Onder gegeorefereerd wordt het inpassen van de historische kaart op een moderne kaart door middel van draaien, vergroten of verkleinen van de kaart verstaan. Overeenkomstige punten op beide kaarten worden digitaal op elkaar gelegd. Bij de hier gehanteerde methode worden de kaarten niet vervormd.Als resultaat is te zien welke delen van de kaart geometrisch op elkaar passen,en welke delen van het afgebeelde gebied in de tussentijd veranderd zijn. Een kaart is in principe een plaatje. Digitaal-gescand- bestaat deze uit een raster van gekleurde puntjes, oftewel pixels. In een CAD of GIS programma kan een gegeorefereerde pixelkaart overgetrokken worden in vectorpunten en lijnen. Een punt is daarbij dan niet langer een pixel, maar een wiskundige beschrijvingen aan de hand van x-, ij- en z- waarden van punten en lijnen in de ruimte. Daarmee kunnen afstanden, oppervlaktes en inhouden berekend worden. Vectoriseren van delen van historische kaarten maakt het mogelijk die delen van de kaart - bijvoorbeeld een rivier, of een akker- te projecteren op andere kaarten, zonder dat daarbij historische informatie verloren gaat. Daarbij kunnen uitvoerige kaartstudies verricht worden. Een voorbeeld is het projecteren van de kustlijn van een waddeneiland uit de 16de eeuw op een moderne kaart van datzelfde eiland. Of omgekeerd, het projecteren van de huidige kustlijn op een kaart uit de zestiende eeuw.

FileDownloadsThumbnail
1728 West-Terschelling door N Cruquius - opentopo 2017

[View 1280x10240.25 MB]

[Download .png16.26 MB]

1728 West-Terschelling door N Cruquius - opentopo 2017