Thuis > Wildernis

Wat is natuurontwikkeling?

Natuurontwikkeling betekent dat aan "slapende" natuurlijke processen opnieuw de vrijheid gegeven wordt om zich te ontplooien.
Door de oeverbeschoeiing weg te halen kan een gekanaliseerde beek de gelegenheid weer gaan meanderen.
Door een dijk weg te halen wordt het land erachter weer overstroomd, en gaat het weer tot het rivierenlandschap behoren. Door de begrazingsdruk door koeien en paarden te verminderen verandert een open weiland weer in een mozaiek van lage en hoge kruiden, afgewisseld met struikgewas.

Het Europese landschap is grotendeels een cultuurlandschap, tot aan de hoogste weitjes in de Alpen en de Pyreneeën toe. Door het intensieve landbouwkundig gebruik zijn een aantal vitale natuurlijke processen tot stilstand gekomen. Een hoge begrazingsdruk van geiten, schapen of runderen leidt er toe dat bossen verdwijnen, en zich niet of nauwelijks meer verjongen. Door kanalisatie en opstuwing zijn de meeste Europese rivieren veranderd in reeksen meren die het karakter van stromend water verloren hebben.

Juist het succes van de Europese landbouw leidt ertoe, dat de produktie zich concentreert op de gebieden waar de mogelijkheden ook het grootst zijn. Dat betekent dat in Europa aanzienlijke oppervlaktes uit produktie raken, vooral in gebieden waar de productieomstandigheden niet zo goed zijn: gebieden met dunne bodems op een rotsige ondergrond, overstroomde gebieden, en vele bergstreken.

Daar liggen dan ook de grote kansen voor natuurontwikkeling. Waar de landbouw terug treedt kan door natuurontwikkeling een nieuw modern landschap ontstaan dat voor de moderne samenleving ook nieuwe functies vervult. Door extensieve begrazing met wild levende runderen, paarden, herten, reeën, gemzen, zwijnen, elanden en wisenten kunnen er in de gebergtes grote aaneengesloten natuurgebieden ontstaan met een voor recreanten en toeristen uiterst aantrekkelijk half-open landschap.

Die toeristen vormen de nieuwe inkomstenbron voor de bewoners van de streek. Een aantal boeren uit de streek kan daarmee de kost verdienen door de recreanten streekeigen produkten te verkopen.
Natuurlijke landschappen in de bergstreken houden het water langer vast. Daardoor worden overtromingen minder hoog, en blijven de bergen in droge zomers langer water leveren.

CLICK !!
Doubs, Frankrijk
N 46° 55'53.3'' E005° 14'39.2''


Europese Wildernis

--------------

Kaartverhalen

Activiteiten

Natuurlijke Processen

---------------