Chart Room

Navigation

antique maps(218)
Atlassen 16de-18de eeuw(1803)
ATLAS WAAL 1500-1700(640)
Beken(361)
Bodemkaarten(217)
boskaarten 1938-1942(744)
Geologische kaarten(64)
Geomorfologische kaarten(34)
Internationaal(1285)
kadastrale minuutplans(130)
koloniaal(21)
Kust- en zeekaarten
  13-16de eeuw portulaankaarten(35)
  estuarium(14)
  Noordzee(126)
  Waddenzee
    16de eeuw(15)
    17de eeuw(28)
    18de eeuw(50)
    19de eeuw(67)
    20ste eeuw(19)
    Deutsches Wattenmeer(29)
Landgoederen buitenplaatsen(1011)
Luchtfoto's(15)
Maas-en-Waal-DeMan-17...
Plan Ooievaar(10)
Rivierkaarten(5305)
Toeristische kaarten(38)
Topografische kaarten(14754)
Topographische Karten Deutschland(559)
Waddenzee
  1831 Terschelling Hyd...
  1850 Terschelling top...
  basiskaarten(2)
  Dollard(2)
  Rottum(8)
  Schiermonnikoog(57)
  Terschelling(39)
  uitleg(1)
Waterstaatskaarten(1954)

Directory keywords

File keywords

Files: 27025
Directories: 2670
Downloads: 150344
Views: 20091
Script execution time: 1.5092

/ Kust- en zeekaarten / Waddenzee

Directories: 16de eeuw(15) 17de eeuw(28) 18de eeuw(50) 19de eeuw(67) 20ste eeuw(19) Deutsches Wattenmeer(29)